Επιστολή ΣΕΓΜ σχετικά με την προκήρυξη συμβάσεων μελετών χωρίς την εφαρμογή του σχετικού ν. 3316/2005

Σε συνέχεια της επιστολής διαμαρτυρίας που απέστειλε ο ΣΕΓΜ στον ΟΛΗΓ (βλ. https://segm.gr/) έλαβε την α.π. 2382/16-6-2014 απαντητική επιστολή της ΟΛΗΓ Α.Ε. με την οποία γνωστοποιείται ότι η συγκεκριμένη εταιρεία, έχοντας υπαχθεί στο ΤΑΙΠΕΔ, δεν υποχρεούται να συμμορφώνεται στους νόμους που εφαρμόζουν οι λοιπές εταιρείες του Δημοσίου. Αυτό δημιουργεί σύγχυση ως προς το εάν ο νόμος 3316/2005 εξυπηρετεί ή όχι το δημόσιο συμφέρον και πότε είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του και από ποιους Φορείς. Η εύλογη απορία επιτάθηκε από το γεγονός ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς προκήρυξε μελέτη με εφαρμογή του Ν.3316/05, λίγες μέρες μετά τις εν λόγω προκηρύξεις του ΟΛΗΓ.

Προς αποσαφήνιση των ανωτέρω, σχετικά με την εφαρμογή του Ν.3316, ο ΣΕΓΜ απέστειλε σχετική επιστολή στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), στη Δ/νση Νομοθετικού Δ17 της ΓΓΔΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ και στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).

ΣΕΓΜ_ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΦΗ ΤΟΥ Ν.3316_2005
ΟΛΠ Α.Ε.
ΟΛΗΓ Α.Ε. α.π. 238216-6-2014