Όχι σε βιαστικές ενέργειες, χωρίς διάλογο.

Την αντίθεσή του σε βιαστικές ενέργειες, με τις οποίες γίνεται προσπάθεια να εισαχθούν στη νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις  εθνικές διατάξεις που αφορούν τα μητρώα μελετητών και τις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων, διατύπωσε ο ΣΕΓΜ, με επιστολές που απέστειλε στους Υπουργούς Οικονομίας και Υποδομών. Η απουσία διαλόγου καθώς και εκπεφρασμένης πολιτικής στόχευσης καθιστά προβληματική την νομοθέτηση και για το λόγο αυτό ο ΣΕΓΜ προτείνει κατά την παρούσα φάση να προχωρήσει η ενσωμάτωση των Οδηγιών ΕΕ/23, 24 και 25/2014 στην ελληνική νομοθεσία και να δοθεί επαρκής χρόνος συζήτησης και προετοιμασίας για την έκδοση των απαραίτητων εκτελεστικών Προεδρικών Διαταγμάτων.

Την επιστολή μπορείτε να δείτε εδώ.