Επιστολή ΥΠΠΟ

2 Ιουλίου 2007
Η Επιστολή απαντά σε διάβημα του Συνδέσμου αναφορικά με την προεκτιμηθείσα αμοιβή για μελέτες που προκήτυξε το ΥΠΠΟ με τίτλο «Αποκατάσταση Συγκροτήματος του ΥΠΠΟ στην οδό Αδριανού – Άρεως- Κλάδου και Βρυσακίου στην Πλάκα για εγκατάσταση μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης».
Παραμένει εκκρεμής η απόφαση αν θα γίνει σχετική επιστολή σε συνέχεια της παραπάνω επιστολής.