Επιχειρηματική αποστολή στα Η.Α.Ε., 5-6 Φεβρουαρίου 2017

Με αφορμή τη σύγκληση Μεικτής Διυπουργικής Επιτροπής με τα Η.Α.Ε., θα πραγματοποιηθεί επιχειρηματική αποστολή και επιχειρηματικό συνέδριο στο Άμπου Ντάμπι, υπό τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, κ. Γ. Κατρούγκαλο και τον Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, κ. Γ. Τσίπρα, στις 5-6 Φεβρουαρίου 2017. Στόχος της επιχειρηματικής αποστολής είναι η υποστήριξη και ανάπτυξη των διμερών οικονομικών σχέσεων της χώρας μας, την προσέλκυση επενδύσεων και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Οι προτεινόμενοι κλάδοι της οικονομίας που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και, δυνητικά, τις πλέον θετικές προοπτικές για ανάπτυξη δραστηριοτήτων και ενίσχυση συνεργασιών στα Η.Α.Ε., είναι οι εξής: υποδομές, ενέργεια και Α.Π.Ε., τουρισμός και αγορά ακινήτων, διαχείριση λιμένων και αεροδρομίων, φαρμακευτικά προϊόντα, τρόφιμα και αγροδιατροφικά προϊόντα και υπηρεσίες, μεταφορές, συνεργασία στην έρευνα/ασφάλεια, logistics, συσκευασία-αποσυσκευασία αγαθών και τραπεζικός τομέας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν συμπληρωμένη την αίτηση συμμετοχής τους στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις b08 [at] mfa [dot] gr και sbb [at] mfa [dot] gr, μέχρι και την 16η Ιανουαρίου 2017. Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα της επιχειρηματικής αποστολής, το επιχειρηματικό συνέδριο και τις επιχειρηματικές συναντήσεις θα αποσταλούν, σε μεταγενέστερο χρόνο, στις επιχειρήσεις που τελικώς θα συμμετάσχουν.