Επιχειρηματική Αποστολή στην Αίγυπτο 3-5/5/2017

Στο πλαίσιο ανάπτυξης των διμερών οικονομικών σχέσεων της χώρας μας και της ενίσχυσης της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, o Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Κουΐκ, θα ηγηθεί ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής στο Κάιρο, στις 3-5 Μαΐου 2017. Η επιχειρηματική αποστολή διοργανώνεται σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΕΒ), με το συντονισμό και την αρωγή του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στο Κάιρο.

Έχουν επιλεγεί οι κλάδοι εκείνοι της ελληνικής οικονομίας που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και τις ευνοϊκότερες προοπτικές για ανάπτυξη δραστηριοτήτων και ενίσχυση συνεργασιών στην Αίγυπτο, όπως: κατασκευές, δομικά υλικά, logistics/μεταφορές, ΤΠΕ, ενέργεια, τρόφιμα, φάρμακα κ.ά.

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην ελληνική επιχειρηματική αποστολή, το αργότερο μέχρι τις 24 Μαρτίου 2017, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir [at] sev [dot] org [dot] gr του Τομέα Αναπτυξιακών Πολιτικών & Εξωστρέφειας του ΣΕΒ.