Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη

Ο Αντιπρόεδρος κ. Καραβοκύρης ενημέρωσε για την επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο της επίσκεψης του κ.Πρωθυπουργού στην Τουρκία. Από την τουρκική πλευρά δεν υπήρξε παρουσία σημαντικών εταιρειών του κλάδου μας.