Επιχειρηματική αποστολή στη Γεωργία

Ο ΣΕΒ και το ΕΒΕΑ διοργανώνουν επιχειρηματική αποστολή στην Τιφλίδα της Γεωργίας, στις 7-9 Ιουνίου 2017. Η αποστολή υλοποιείται σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Γεωργίας και το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Τιφλίδα, με την υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών.

Οι κλάδοι που θα εκπροσωπηθούν είναι: Φαρμακευτικά προϊόντα-Καλλυντικά, Κατασκευές-Δομικά Υλικά, Αγροτικά προϊόντα-Τρόφιμα, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Τεχνικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (στους τομείς της ενεργειακής αποδοτικότητας, πιστοποίησης ποιότητας, ασφάλειας τροφίμων, περιβαλλοντικής διαχείρισης κ.ά.).

Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που στους τομείς ενδιαφέροντος μιας επιχειρηματικής αποστολής εισάγονται, αυτονόμως, οι Τεχνικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες. Το ευχάριστο γεγονός αυτό οφείλεται στις ενέργειες του ΣΕΓΜ, ο οποίος στο πλαίσιο συνεργασίας και συμμετοχής του στον ΣΕΒ ανέδειξε τον σημαντικό ρόλο και την προστιθέμενη αξία που έχει ο μελετητικός-συμβουλευτικός κλάδος ως προπομπός διείσδυσης στις αναπτυσσόμενες αγορές καθώς και την εσφαλμένη μέχρι σήμερα «ενσωμάτωση» του κλάδου στον τομέα των κατασκευών.

Το πρόγραμμα της επιχειρηματικής αποστολής περιλαμβάνει επιχειρηματικό Φόρουμ, στο οποίο θα παρουσιαστούν οι επενδυτικές και εμπορικές ευκαιρίες στην Γεωργία, καθώς και διμερείς συναντήσεις (Β2Β) ανάμεσα σε ελληνικές και γεωργιανές επιχειρήσεις.

Το τελικό κόστος διοργάνωσης, καθώς και το πρόγραμμα της επίσκεψης θα διαμορφωθούν βάσει του αριθμού των συμμετεχόντων. Η δαπάνη της μετάβασης και της διαμονής θα επιβαρύνει τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις.

Σύντομο ενημερωτικό σημείωμα για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Γεωργία μπορείτε να βρείτε εδώ.

Όσα μέλη ενδιαφέρονται πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους, συμπληρώνοντας τη σχετική δήλωση εδώ, μέχρι την Τετάρτη 19 Απριλίου 2017.

Παράλληλα παρακαλούμε να ενημερώσετε τη γραμματεία του ΣΕΓΜ, ώστε αναλόγως του ενδιαφέροντος να ζητήσουμε συναντήσεις με σχετικές με τον κλάδο γεωργιανές επιχειρήσεις και φορείς.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Β. Μακρυγιάννη, Τομέας Αναπτυξιακών Πολιτικών και Εξωστρέφειας του ΣΕΒ (Τ. 211 5006 121, Ε. ir [at] sev [dot] org [dot] gr).