Επιχειρηματική Αποστολή στην Ντόχα – Κατάρ, 1-3 Μαΐου 2019

Με την ευκαιρία της επίσκεψης στη Ντόχα του Υπουργού Εξωτερικών, το Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδας – Κατάρ, με την υποστήριξη των Υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Κατάρ, καθώς και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Κατάρ (QCCI), διοργανώνει επιχειρηματική αποστολή στη Ντόχα – Κατάρ την Τετάρτη 1η έως Παρασκευή 3η Μαΐου2019.

Στο πλαίσιο της αποστολής θα διοργανωθεί επιχειρηματικό φόρουμ, και θα εξασφαλισθούν Β2Β συναντήσεις, σε συνεργασία με το QCCI.

Στην αποστολή θα εκπροσωπηθούν όλοι οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας, με έμφαση στους εξής τομείς:

·        Ενέργεια

·        Έργα υποδομής – δομικά υλικά

·        Προστασία περιβάλλοντος – δίκτυα υδάτων – διαχείριση αποβλήτων

·        Λιμενικά έργα και διαχείριση λιμένων

·        Φαρμακευτικά – παραφαρμακευτικά προϊόντα – ιατρικές υπηρεσίες

·        Τρόφιμα – μη αλκοολούχα ποτά

·        Αγροτική παραγωγή και οργάνωση εγκαταστάσεων

·        Βιομηχανικά προϊόντα

·        Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν να υποβάλουν αίτηση (εδώ) έως την Δευτέρα 15 Απριλίου 2019, και να αποστείλουν προφίλ / παρουσίαση, στην αγγλική γλώσσα, προς την ηλεκτρονική διεύθυνση executiveofficer@greeceqatarbc.org, για τον προσδιορισμό των Β2Β συναντήσεων.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδας – Κατάρ (τηλ. +30-698-6009934, www.greeceqatarbc.org).