Επιχειρηματική αποστολή στη Ρωσία

Έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο για την επιχειρηματική αποστολή στη Ρωσία με επικεφαλής τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ.Δούκα. Η εκτίμηση ήταν ότι η αποστολή δεν ήταν επιτυχημένη (οργανωτικά προβλήματα, ευρύ θεματικά φάσμα συμμετεχόντων, δυσκολία αξιοποίησης επαφών). Με αφορμή την εμπειρία αυτή έγινε συζήτηση για το πώς μπορεί Η συνεργασία ΣΕΓΜ – ΥΠΕΞ να αποκτήσει χαρακτηριστικά πιο χρήσιμα για τα μέλη μας. Το θέμα θα εξετασθεί περαιτέρω σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της επιτροπής εξωστρέφειας.