ΕΣΟΑΒ και ΕΓΝΑΤΙΑ

1 Oκτωβρίου 2007
Σχετική προκήρυξη εξεδόθη από το Υπουργείο Δημ. Έργων της Αλβανίας με χρηματοδότηση από το ΕΣΟΑΒ κι αφορά θέμα τεχνικού Συμβούλου για το έργο «Σαγιάδα-Άγιοι Σαράντα». Η διατύπωση του κειμένου εμπεριέχει δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.”
Σχετική επιστολή που παρουσιάζει τις πάγιες θέσεις του Συνδέσμου αποφασίστηκε να σταλεί στο Υπ. Εξωτερικών, ώστε να τροποποιηθεί, κατά το δυνατόν, η προκήρυξη που τελικά είναι βλαπτική για τα μέλη μας και νοθεύει τον υγιή ανταγωνισμό.