Εσπερίδα ΣΕΓΜ για το σχέδιο Π.Δ. για τα Μητρώα μελετητικών επιχειρήσεων, 15/6/2017

Με το άρθρο 118 του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α 74/19.05.2017) ιδρύθηκε το Μητρώο Συντελεστών παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (MH.T.E.). Το ΜΗ.Τ.Ε. αποτελείται από διάφορα επιμέρους Μητρώα, εκ των οποίων ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον μελετητικό κλάδο έχουν το Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών, τα Μητρώα Μελετητικών Επιχειρήσεων και το Μητρώο Επιχειρήσεων Διοίκησης -Διαχείρισης Έργων.

Η εξειδίκευση των λεπτομερειών ίδρυσης και λειτουργίας των Μητρώων (απαιτήσεις, κριτήρια και διαδικασίες εγγραφής και τήρησης, κατηγορίες και τάξεις, επιτροπές, κ.λπ.), θα πραγματοποιηθεί με Π.Δ. για τη σύνταξη του οποίου συστάθηκε Ομάδα Εργασίας με την υπ’ αριθ. 35753/709/Φ2/30.05.2017 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών. Σημειώνεται ότι λόγω χρονικών δεσμεύσεων προς τους θεσμούς τέθηκε προθεσμία ενός (1) μηνός για την περαίωση των εργασιών της Ομάδας και την υποβολή του σχεδίου Π.Δ.

Οι ρυθμίσεις που θα θεσπιστούν με το εν λόγω Π.Δ. είναι πολύ σημαντικές για τις μελετητικές – συμβουλευτικές επιχειρήσεις, καθόσον θα καθορίσουν τις ελάχιστες απαιτήσεις οργάνωσης και λειτουργίας των εταιρειών και θα επηρεάσουν τις υφιστάμενες και τις μελλοντικές επιχειρηματικές δομές. Από την άλλη πλευρά η θέσπιση κατάλληλων ποιοτικών κριτηρίων εγγραφής και κατάταξης στα Μητρώα μπορεί να εισφέρει θετικά προς την κατεύθυνση της εξυγίανσης και του εκσυγχρονισμού του κλάδου, της ελαχιστοποίησης της ευκαιριακής επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας υγιών επιχειρήσεων με σύγχρονες δομές και οργάνωση και δυνατότητες συστηματικής και ανταγωνιστικής εξωστρεφούς δραστηριοποίησης.

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου οργανώνει ειδικής εσπερίδας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017, και ώρα 17:00, στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 52).

Η εκδήλωση έχει βασικούς στόχους την ενημέρωση των μελών για τις νέες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο και τον βασικό σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και, εν συνεχεία, τη συζήτηση επ’ αυτών, ώστε να καταστρωθούν η πολιτική που θα υιοθετηθεί και οι βασικές θέσεις του ΣΕΓΜ στο πλαίσιο της σύνταξης και έκδοσης του εν λόγω Π.Δ. για τα Μητρώα.

Στην Εκδήλωση καλούνται και παροτρύνονται να παρευρεθούν οι εκπρόσωποι και στελέχη όλων των εταιρειών μελών του ΣΕΓΜ.

Για την καλύτερη και οικονομικότερη οργάνωση της εκδήλωσης μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι την 9η/6/2017, με αποστολή e-mail στον Σύνδεσμο (segm [at] segm [dot] gr)