Εσωτερικός κανονισμός του ΣΕΓΜ

Ο παρών εσωτερικός Κανονισμός του Συνδέσμου των Ελληνικών Γραφείων Μελετών καταγράφει και συστηματοποιεί τις επιμέρους δραστηριότητες που άπτονται της λειτουργίας του Συνδέσμου και αποβλέπει στην δημιουργία και καθιέρωση ενός ενιαίου τρόπου λειτουργίας ανεξαρτήτου του τρόπου προσέγγισης των θεμάτων αυτών από την εκάστοτε σύνδεση του Διοικητικού Συμβουλίου σε τρόπο ώστε να υπάρχει συνέχεια στην λειτουργία του.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ