Ετήσια Έκθεση για την οικονομία της Ρωσικής Ομοσπονδίας

Το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μόσχα συνέταξε την Ετήσια Έκθεση για την οικονομία της Ρωσικής Ομοσπονδίας για το έτος 2016.

Σύμφωνα με την έκθεση η ρωσική οικονομία παρουσίασε σημαντικά σημάδια ανάκαμψης κατά το 2016, μετά από την ύφεση που σημειώθηκε το 2015. Κύριοι παράγοντες πίσω από την εικόνα αυτή ήταν η προσαρμογή της ρωσικής οικονομίας στις εξωγενείς δυσμενείς συνθήκες που δημιούργησαν η συνεχιζόμενη πτώση των τιμών του πετρελαίου και οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν εις βάρος της Ρωσίας από την Ε.Ε. και τις ΗΠΑ, λόγω της στάσης της στην κρίση της Ουκρανίας.