Ετήσια Έκθεση Οικονομικών Καταστάσεων ΤΜΕΔΕ 2019

Το ΤΜΕΔΕ (ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ), δημοσίευσε Δελτίο Τύπου και Infographic σχετικά με την ετήσια έκθεση οικονομικών καταστάσεων κατά την τρίτη περίοδο λειτουργίας του από 1/1/2019 έως και 31/12/2019, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Για να δείτε το Δελτίο Τύπου, πατήστε εδώ.

Για το Infograpfic, πατήστε εδώ.