Ετήσια έκθεση 2014 του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος

Στις 24/02/2014, σε ειδική εκδήλωση στο ΥΔΜΗΔ, παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο του ΣΕΒ στους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η Ετήσια Έκθεση 2014 του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ για την κατάσταση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος ιδρύθηκε από τον ΣΕΒ και λειτουργεί υπό την αιγίδα του, ως ένας μόνιμος μηχανισμός παρακολούθησης του ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, των ρυθμίσεων που το διαμορφώνουν και της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. Βασικό τμήμα της λειτουργικής δομής του Παρατηρητήριου είναι το Δίκτυο Επιχειρηματικών Φορέων, στο οποίο συμμετέχει, εξαρχής, και ο ΣΕΓΜ, με εκπρόσωπό του τον κ. Κωνσταντίνο Καλέργη.

Δείτε την Ετήσια Έκθεση 2014 αναλυτικά στον σύνδεσμο:
http://www.observatory.org.gr/el-gr/protaseispolitikis/etisiaekthesi.aspx