Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου

Σε συνέχεια της από 24ης Νοεμβρίου αρχικής πρόσκλησης και σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού του Συνδέσμου, σας υπενθυμίζουμε την πρόσκληση για την συμμετοχή σας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 16.00 στην Αθήνα μέσω τηλεδιάσκεψης.

Για να διαβάσετε την επιστολή του Προέδρου που περίεχει την ημερήσια διάταξη παρακαλώ πατήστε εδώ.