Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων και μελετών 2021

Κοινοποιήθηκε από την Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων A.E.(ΜΟΔ) η απόφαση της Συνεδρίασης του Δ.Σ. σχετικά με την έγκριση ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικής υπηρεσίας για το 2021.

Για να δείτε την απόφαση και το ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων, πατήστε εδώ.