ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΓΜ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

19/05/2008

19 Μαΐου 2008
Το φετινό συνέδριο θα διεξαχθεί στο Βόλο, στο διάστημα 19 ως 22 Ιουνίου.
Σας γνωρίζουμε ότι είναι πλέον ενεργή η ιστοσελίδα του συνεδρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.segm2008.gr
Στην ιστοσελίδα, η οποία θα ενημερώνεται συνεχώς, μπο­ρείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες για το συνέδριο, τη διαμονή σας και τις πα­ράλληλες εκ­δηλώσεις που θα διοργανωθούν, καθώς επίσης τη δήλωση συμμετοχής στο συνέδριο και τη φόρμα κράτησης για το ξενοδοχείο.

Το πρόγραμμα αναλυτικά θα έχει ως εξής:
19/6 Προσέλευση
20/6 Συνέδριο – Δεξίωση – Δείπνο
21/6 Προαιρετική εκδρομή με το τρενάκι του Πηλίου και γεύμα στις Μηλιές
22/6 Ελεύθερο πρόγραμμα (προαιρετικό)
Σας επισημαίνουμε, ότι λόγω της πολιτικής του ξενοδοχείου, όλες οι κρατήσεις και οι επι­βεβαιώσεις πληρωμής πρέπει να γίνουν το αργότερο μέχρι τις 12 Ιουνίου 2008. Ακόμη, σας ενη­μερώνουμε, ότι οι παράλληλες εκδηλώσεις (δείπνο, εκδρομή με τρενάκι) έχουν σφιχτό χρο­νι­κό προγραμματισμό και πρέπει να δηλώσουμε τον αριθμό των ατόμων κατά το δυνατόν νωρίτερα.
Σας παρακαλούμε λοιπόν να δηλώσετε έγκαιρα τη συμμετοχή σας στο συνέδριο και να προβείτε στη κράτηση των δωματίων στο ξενοδοχείο, έτσι ώστε να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα και τη διαμονή που επιθυμείτε.