Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την 14η Οκτωβρίου 2020 την στρατηγική της με τίτλο «Κύμα ανακαινίσεων», με στόχο να υπερδιπλασιάσει τα ποσοστά ανακαινίσεων την επόμενη δεκαετία και να διασφαλίσει ότι οι ανακαινίσεις θα οδηγήσουν σε υψηλότερη ενεργειακή απόδοση και αποδοτικότερη χρήση των πόρων. Με τον τρόπο αυτό, έως το 2030, θα μπορούσαν να ανακαινιστούν 35 εκατομμύρια κτίρια και να δημιουργηθούν έως και 160.000 επιπλέον πράσινες θέσεις εργασίας στον μελετητικό και κατασκευαστικό τομέα.

Μεταξύ των δράσεων προβλέπεται και η δημιουργία ενός Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους, ενός διεπιστημονικού εγχειρήματος που συντονίζεται από μια συμβουλευτική επιτροπή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, στην οποία θα συμμετέχουν επιστήμονες, αρχιτέκτονες, μελετητές, καλλιτέχνες, πολεοδόμοι, και μέλη της κοινωνίας των πολιτών. Από τώρα έως το καλοκαίρι του 2021, η Επιτροπή θα διευθύνει μια ευρεία συμμετοχική διαδικασία συνδιαμόρφωσης και στη συνέχεια, το 2022, θα συστήσει ένα δίκτυο πέντε ιδρυτικών Μπάουχαους σε διάφορες χώρες της ΕΕ.

Μπορείτε να βρείτε σχετική ενημέρωση ΕΔΩ.