ΕXPO2027: Δημοσίευση νέων κανονισμών κρατικών ενισχύσεων για την κατασκευή και την επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων

Σε συνέχεια σχετικών ανακοινώσεων περί της ανάγκης αύξησης των ξενοδοχειακών δυνατοτήτων της Σερβίας, λόγω της διοργάνωσης της EXPO 2027, η Κυβέρνηση τροποποίησε τον υφιστάμενο κανονισμό για τον καθορισμό των κριτηρίων χορήγησης κινήτρων για την προσέλκυση άμεσων επενδύσεων στον τομέα των υπηρεσιών ξενοδοχειακών καταλυμάτων.

Παρακαλώ δείτε εδώ για περισσότερες πληροφορίες