Ηλεκτρονικώς, πλέον, η υποβολή των ιδιωτικών συμφωνητικών

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 246/17.2.2015 Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με την οποία στο εξής η υποβολή των καταστάσεων των συναφθέντων συμφωνητικών θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικώς, μέσω του TAXIS.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση “Τα συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων καταχωρούνται από κάθε υπόχρεο επιτηδευματία ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής TAXISnet με την ονομασία «Κατάσταση Συμφωνητικών παραγράφου 16 άρθρου 8 Ν.1882/1990», ως συνημμένο υπόδειγμα, η οποία υποβάλλεται μέχρι την 20η ημέρα των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου εκάστου έτους, στην οποία (κατάσταση) συμπεριλαμβάνονται τα συμφωνητικά που καταρτίστηκαν το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο”.

Δείτε την απόφαση εδώ.