Ημερίδα με θέμα «Πράσινα Κατασκευαστικά Υλικά : Νέα Πρότυπα για Τσιμέντο και Σκυρόδεμα»

Την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022, ώρα 09.00 – 16.00 στην αίθουσα Open Space του Athens Impact Hub, Καραϊσκάκη 28, Πλατεία Ψυρρή – Μοναστηράκι, διεξάγεται Ημερίδα – Συνάντηση Εργασίας με θέμα Πράσινα Κατασκευαστικά Υλικά : Νέα Πρότυπα για Τσιμέντο και Σκυρόδεμα.

Η Ημερίδα διοργανώνεται από την περιβαλλοντική μη κερδοσκοπική οργάνωση ECOCITY σε συνεργασία με τον μη κυβερνητικό φορέα ECOS, τον μοναδικό διεθνώς που ασχολείται με την προτυποποίηση υλικών και μεθόδων παραγωγής, με σκοπό την έναρξη ενός γόνιμου διαλόγου που θα εστιάσει στις ενέργειες και τον ρόλο της ελληνικής τσιμεντοβιομηχανίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο αναφορικά με την απανθρακοποίηση του κλάδου σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία για το 2030.

Το ECOS και το ECOCITY ως εθνικός εταίρος, στοχεύουν να συνδυάσουν και να ευθυγραμμίσουν τις προσπάθειές τους για να αναδείξουν στην χώρα μας τον σημαντικό – κρίσιμο ρόλο των προτύπων και της γενικότερης προσέγγισης της προτυποποίησης σε ειδικά κοινά και για διάστημα πέραν της διετίας. Η συγκεκριμένη εκδήλωση αποτελεί την έναρξη ανάλογης καμπάνιας που στοχεύει, πέραν την γνώσης και αναγνώρισης, στην δημιουργία ενός μετασχηματιστικού πλαισίου πολιτικής και προτύπων για σειρά προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής που θα ανταποκρίνονται στην απαιτούμενη στρατηγική και πολιτική για την απανθρακοποίησή τους. Ομάδες εργασίας και διαλόγου με την συμμετοχή όλων των παραγόντων και εμπλεκομένων, προσεγγίζουν τις ανάγκες της κοινωνίας, της βιομηχανίας και του περιβάλλοντος σε ένα βιώσιμο σύνολο κοινών ωφελειών.