Ημερίδα ΣΕΒ με θέμα “Εθνικό Σύστημα Χωρικού Σχεδιασμού: Θεμέλιο για την Ανάπτυξη”

Το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ διογρανώνει Ημερίδα Διαβούλευσης με θέμα “Εθνικό Σύστημα Χωρικού Σχεδιασμού: Θεμέλιο για την Ανάπτυξη” την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 09:00 – 14:00, στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

Ένα κρίσιμο ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι νέες επενδύσεις στη χώρα μας είναι η έλλειψη ασφάλειας δικαίου στη ρύθμιση του χώρου, των χρήσεων γης και των όρων δόμησης.Τα προβλήματα αυτά συνήθως εμφανίζονται κατά τη φάση έκδοσης της οικοδομικής άδειας και της άδειας λειτουργίας και, συχνότατα, οφείλονται σε ασαφείς ή αντικρουόμενες χωροταξικές ή/και πολεοδομικές ρυθμίσεις. Το αποτέλεσμα; Πολλές επενδύσεις ματαιώνονται ή αναστέλλονται ή, στην καλύτερη περίπτωση, καθυστερούν αδικαιολόγητα, με σοβαρό κόστος.

Προκειμένου όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να κατανοήσουν το βάθος των προβλημάτων αυτών και την ανάγκη αποτελεσματικών λύσεων, το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ εκπόνησε την θεματική μελέτη «Εθνικό Σύστημα Χωρικού Σχεδιασμού από την σκοπιά της επιχειρηματικότητας» που διατυπώνει συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες θα παρουσιαστούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο διαβούλευσης  στην ημερίδα που διοργανώνεται.

Το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει σημαντικά θεσμικά βήματα για το σύστημα χωρικού σχεδιασμού[1]. Το πλαίσιο της χωροταξικής και πολεοδομικής μεταρρύθμισης έχει θέσει ο Ν.4269/2014, που επίσης θα παρουσιαστεί στην ημερίδα.

Εφόσον οι νέοι αυτοί νόμοι συμπληρωθούν με τις προβλεπόμενες εφαρμοστικές διατάξεις και ενισχυθούν με σύγχρονους μηχανισμούς και εργαλεία, μπορούν να δημιουργήσουν ένα διαφορετικό περιβάλλον: μία στέρεη βάση για να επιστρέψουν  στην Ελλάδα οι επενδύσεις και η ανάπτυξη.

Μπορείτε να εγγραφείτε στην εκδήλωση είτε online, είτε συμπληρώνοντας την Αίτηση  Παρακολούθησης πατώντας εδώ

Για να εκτυπώσετε το Πρόγραμμα πατήστε εδώ

unnamed