ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΕΓΜ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΑΘΗΝΑΪΣ 5/3/2014

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014, σε αίθουσα του ξενοδοχείου ΑΘΗΝΑΪΣ, η προγραμματισμένη Ημερίδα του ΣΕΓΜ με θέμα το νέο νομοσχέδιο περί δημοσίων συμβάσεων που συνέταξε η ΕΑΑΔΗΣΥ και δημοσιοποίησε το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Η Ημερίδα είχε στόχο την ενημέρωση των μελών του Συνδέσμου επί του νέου νομοσχεδίου και την ανταλλαγή απόψεων επ’ αυτού, ώστε να διαμορφωθούν οι τελικές θέσεις του ΣΕΓΜ, τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο θα αναλάβει να προωθήσει στους αρμόδιους φορείς, πριν από την εισαγωγή του προς ψήφιση στη Βουλή.

Στο πρώτο μέρος της Ημερίδας ο πρόεδρος του ΣΕΓΜ Γ. Κάζος παρουσίασε στα μέλη τις μέχρι σήμερα ενέργειες του Δ.Σ. σχετικά με το νέο νομοσχέδιο, οι οποίες αφορούν τόσο την επεξεργασία του κειμένου, με σχετική ενημέρωση των μελών, όσο και την πραγματοποίηση συναντήσεων με την ΕΑΑΔΗΣΥ, το ΥΠΥΜΕΔΙ και άλλους φορείς.

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος Κ. Καλέργης έκανε σύντομη παρουσίαση των θεμάτων που εισάγει το νέο νομοσχέδιο και ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΓΜ Π. Παναγόπουλος έκανε μία σύντομη παρουσίαση επί των νέων Οδηγιών της Ε.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και για τον προβληματισμό που έχει αναπτυχθεί στην Ε.Ε. για το φαινόμενο των χαμηλών προσφορών (υψηλές εκπτώσεις), το οποίο έχει εμφανισθεί σε μεγάλη έκταση.

Στο δεύτερο μέρος της Ημερίδας ο Α΄ Αντιπρόεδρος Κ. Καλέργης πραγματοποίησε αναλυτική παρουσίαση των κυριότερων θεμάτων που εισάγονται με το νέο νομοσχέδιο, με κριτική αναφορά στις βασικές διατάξεις, σε συνδυασμό με τα προβλήματα στα οποία αυτό θα κληθεί να δώσει λύσεις.

Ακολούθησε συζήτηση, κατά την οποία, μεταξύ άλλων, αναδείχθηκαν τα ακόλουθα κύρια θέματα:

 • Η ανάγκη επανασύνταξης του νομοσχεδίου, προσαρμοσμένο στις νέες Οδηγίες περί δημοσίων συμβάσεων της Ε.Ε.
 • Η αναγκαιότητα ύπαρξης κανόνων για τον υπολογισμό της αξίας των συμβάσεων των μελετών και υπηρεσιών.
 • Η ύπαρξη επαγγελματικών καταλόγων που θα αντικαταστήσουν το αναχρονιστικό σύστημα των μελετητικών πτυχίων.
 • Η δικαιολόγηση των εξαιρετικά χαμηλών προσφορών και οι σχετικοί κανόνες.
 • Τα συστήματα δημοπράτησης και τα κριτήρια ανάθεσης
 • Τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα περί δάνειας ικανότητας. Δόθηκε έμφαση στην ανάγκη αλλαγής του περιορισμού της 3-ετίας για τα αντίστοιχα έργα που θα λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή.
 • Οι συμβάσεις χαμηλής αξίας.
 • Οι ιδιαιτερότητες των μελετών σε ό,τι αφορά τις τροποποιήσεις και τις συμπληρωματικές συμβάσεις.
 • Η περιγραφή των συνθηκών ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων.
 • Οι κανονισμοί ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών να ρυθμισθούν με ανεξάρτητα ΠΔ του ΥΠΥΜΕΔΙ και όχι του ΥΠΑΝ.
 • Οι ρυθμίσεις περί έννομης προστασίας, σε συνδυασμό με τις αυξημένες αρμοδιότητες της ΕΑΑΔΗΣΥ.
 • Οι μεταβατικές ρυθμίσεις, με έμφαση στην ύπαρξη κατάλληλων προβλέψεων που θα αποτρέψουν την παράλυση της αγοράς μέχρις ότου ψηφισθεί το συνολικό νομοθετικό πλαίσιο.

Στη συζήτηση παρενέβη με νομοτεχνικές προτάσεις ο νομικός σύμβουλος του ΣΕΓΜ Π. Χασάπης, τονίζοντας ιδιαίτερα την ανάγκη να υπάρξει από τώρα εναρμόνιση με τις νέες σχετικές Οδηγίες της Ε.Ε.

Η συμμετοχή στην Ημερίδα υπήρξε μεγάλη και αναδείχθηκε έντονα η αγωνία των μελών του Συνδέσμου για τη σημερινή κακή κατάσταση του κλάδου, ιδιαίτερα μετά από την έξαρση του φαινομένου των προσφορών υψηλοτάτων ποσοστών έκπτωσης στους πρόσφατους διαγωνισμούς μελετών. Υπάρχει έντονος προβληματισμός κατά πόσον το συγκεκριμένο νομοσχέδιο μπορεί να συνεισφέρει στην επίλυση των προβλημάτων και διατυπώθηκε η άποψη ότι μόνο εφόσον δομηθεί σωστά εξ αρχής, με κατάλληλη διαβούλευση με τους Φορείς, μπορεί να θέσει τις βάσεις για αλλαγή της σημερινής κατάστασης και τη διαμόρφωση ενός νέου υγιέστερου περιβάλλοντος στον τομέα των μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

EIKONA 3 EIKONA 6EIKONA 4