Η έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το έτος 2020

Η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το έτος 2020 παρουσιάζει το έργο και τις δράσεις της Επιτροπής για μία εξαιρετικά απαιτητική χρονιά που σημαδεύτηκε από την έναρξη της πανδημίας.

Για να διαβάσετε το δελτίο τύπου της Επιτροπής ανταγωνισμού παρακαλώ πατήστε εδώ.

Για να διαβάσετε την πλήρη έκθεση παρακαλώ πατήστε εδώ.