Η διαταγή πληρωμής στη Διοικητική Δίκη – Μια πρώτη αποτίμηση

Η Διοικητική Εφέτης κα Κλεοπάτρα Καλλικάκη συνέταξε μία πολύ ενδιαφέρουσα εργασία, ως αποτίμηση της μέχρι σήμερα εφαρμογής του θεσμού της διαταγής πληρωμής κατά του Δημοσίου.

Από την εργασία αυτή προκύπτει, ως γενικό συμπέρασμα,  ότι δεν θα πρέπει να θεωρείται οριστικά καταδικασμένος ο θεσμός, καθώς η νομολογία (και δη επί του κρίσιμου θέματος του προληπτικού ελέγχου και της προηγούμενης προσκομιδής τιμολογίων) φαίνεται να κυμαίνεται, ανάλογα με το κατά τόπο αρμόδιο Δικαστήριο (υπάρχουν δηλαδή και Αποφάσεις που δέχονται ότι όταν πρόκειται για επόμενο του πρώτου Λογαριασμού εκδίδεται η διαταγή πληρωμής και χωρίς συνδρομή της προϋπόθεσης του προληπτικού ελέγχου ή όταν υπάρχει έγκριση του Λογαριασμού, δεν απαιτείται η προσκόμιση τιμολογίου, ως αναγκαία προϋπόθεση για την εξόφλησή του).