Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΓΜ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΓΜ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Διαβάστε την πλήρη πρόταση εδώ