Η Πρόεδρος του ΣΕΓΜ στη Γ.Σ. του ΣΕΒ

Η Πρόεδρος του ΣΕΓΜ, κυρία Δέσποινα Καλλιδρομίτου συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ που πραγματοποιηθήκε την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023 στο Μέγαρο Μουσικής.

Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση τα μέλη του ΣΕΒ εκλήθησαν, μεταξύ των άλλων, να εγκρίνουν, τον Απολογισμό Πεπραγμένων για το 2022, τον Ετήσιο Απολογισμό για την οικονομική χρήση που έληξε (2022), καθώς και τον Προϋπολογισμό για το 2023-2024.

Μπορείτε να δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου εδώ.