Η Πρόεδρος του ΣΕΓΜ στο Εργοληπτικόν Βήμα Νο_137

Η Πολιτικός Μηχανικός – Μελετητήρια – Πρόεδρος του ΣΕΓΜ, κα. Δέσποινα Καλλιδρομίτου αναλύει στο Εργοληπτικόν Βήμα Νο_137 τις προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες οι γυναίκες μηχανικοί και παρουσιάζει τους στόχους που έχει θέσει ως πρόεδρος του ΣΕΓΜ.

Χαρακτηριστικά τονίζει «Η προκατάληψη και τα στερεότυπα όσον αφορά στο φύλο στο χώρο εργασίας, επηρεάζοντας τις αποφάσεις πρόσληψης, τις προαγωγές και τις ευκαιρίες εξέλιξης για τις γυναίκες». Παράλληλα, επισημαίνει πως η απουσία ορατών γυναικείων προτύπων σε τεχνικά επαγγέλματα και οι πολιτιστικές και κοινωνικές προσδοκίες σχετικά με τους ρόλους των γυναικών αποτελούσαν συχνά τροχοπέδη και επηρέαζαν τις επιλογές και τις ευκαιρίες τους σε τεχνικά επαγγέλματα. Επιπρόσθετα ως σημαντική πρόκληση που πρέπει να υπερκεράσουν οι γυναίκες σε ανδροκρατούμενα επαγγέλματα αναφέρει και την περιορισμένη και άνιση πρόσβαση τους στην εκπαίδευση και στη κατάρτιση καθώς και σε άλλες ευκαιρίες, και τομείς τεχνικής υποστήριξης. Ακόμη, υπογραμμίζει πως βασική πρόκληση αποτελεί η εξισορρόπηση επαγγελματικών και προσωπικών ευθυνών ιδιαίτερα σε απαιτητικά τεχνικά επαγγέλματα. Στο πλαίσιο αυτό τονίζει πως καταβάλλονται προσπάθειες παγκοσμίως για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, με πρωτοβουλίες που προωθούν την ισότητα των φύλων, την ποικιλομορφία και την ένταξη των γυναικών στα διάφορα επαγγέλματα που θεωρούνται ανδροκρατούμενα. «Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι οι εμπειρίες μπορεί να ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό και ότι σημειώνεται πρόοδος, έστω και αργά, για τη δημιουργία πιο δίκαιων και ίσων ευκαιριών για τις γυναίκες στην έρευνα και σε συναφείς τομείς»

Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη εδώ.