Η EBRD ενέκρινε νέα στρατηγική της για την Ελλάδα

Η EBRD ανακοίνωσε την 21η Οκτωβρίου 2020 τη νέα επενδυτική στρατηγική της για τα επόμενα πέντε χρόνια στη χώρα μας.

Κατά την περίοδο έως το 2025, οι επιχειρησιακές και στρατηγικές προτεραιότητες της τράπεζας στην Ελλάδα θα βασίζονται στους ακόλουθους τρεις πυλώνες:

  • ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας διευκολύνοντας την επέκταση του ιδιωτικού τομέα,
  • υποστήριξη βιώσιμης ενέργειας και υποδομών, μεταξύ άλλων μέσω περαιτέρω περιφερειακών δεσμών,
  • περαιτέρω ενίσχυση της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Μπορείτε να δείτε την έκθεση ΕΔΩ.