Θέματα του 2009

Έγινε συζήτηση για τα κύρια θέματα που πρέπει να προωθηθούν έως το τέλος του 2009. Συμφωνήθηκε ότι είναι: η πίεση για αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ για μελέτες και υπηρεσίες συμβούλου, το θέμα των βελτιώσεων στο θεσμικό πλαίσιο και η ανάδειξη του ρόλου του ΣΕΓΜ ως κοινωνικού εταίρου.