Θέσεις του ΣΕΓΜ για το Π.Δ. περί πτυχίων μελετών

12 Μαρτίου 2007
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε για προτάσεις του ΣΕΓΜ πάνω σε σημεία του Π.Δ. που θα έπρεπε να αναμορφωθούν.