Κανονισμοί αιγυπτιακής νομοθεσίας για τους διαγωνισμούς κρατικών προμηθειών

To Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Κάιρο δημοσιοποιεί τους εκτελεστικούς κανονισμούς της υιοθετηθείσας το 2018 αιγυπτιακής νομοθεσίας για τους διαγωνισμούς κρατικών προμηθειών (“Public Contracts Act”, Ν. 182/2018). Σημειώνεται ότι οι εν λόγω εκτελεστικοί κανονισμοί, που εκδόθηκαν μέσω του διατάγματος υπ’ αριθ. 692/2019 του αιγυπτιακού Υπουργείου Οικονομικών και δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα στις 31/10/2019, περιέχουν τις εφαρμοστικές διατάξεις που διέπουν τη διενέργεια των δημοσίων διαγωνισμών και την ανάθεση και εκτέλεση κρατικών συμβάσεων στην Αίγυπτο.

Επισημαίνεται ότι, ο νόμος 182/2018 αντικατέστησε τον προηγουμένως ισχύοντα (Ν. 89/1998), με κύριους σκοπούς της νομοθεσίας την άσκηση μεγαλύτερου ελέγχου στις κρατικές δαπάνες και τον περιορισμό τους, καθώς και την εξάλειψη φαινομένων διαφθοράς, αλλά και την αποκέντρωση και απλοποίηση των διαδικασιών κρατικών προμηθειών. Η νέα νομοθεσία δίνει στις επιχειρήσεις που μετέχουν σε αιγυπτιακούς δημόσιους διαγωνισμούς πρόσθετα δικαιώματα σε ότι αφορά την πρόσβασή τους σε πληροφόρηση, καθώς και την υποβολή καταγγελιών και την επίλυση διαφορών.

Οι εκτελεστικοί κανονισμοί της νομοθεσίας του 2018 προβλέπουν μεταξύ άλλων τη δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος διενέργειας των διαγωνισμών για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, ενώ επίσης δίνουν τη δυνατότητα στο κράτος να επιδιώκει αυξημένη συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε μεγάλα αναπτυξιακά έργα εθνικού στρατηγικού χαρακτήρα, να επιμηκύνει την περίοδο πληρωμής των εξόδων συμμετοχής από τους διαγωνιζόμενους, καθώς και να μειώσει το ύψος της απαιτούμενης κατάθεσης εγγύησης συμμετοχής, στο επίπεδο του 1,5% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (έναντι ποσοστού 2% που ίσχυε υπό το Ν. 89/1998).

Το Γραφείο OEY της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Κάιρο βρίσκεται στη διάθεση οποιασδήποτε ενδεχομένως ενδιαφερόμενης ελληνικής επιχείρησης, για παροχή πρόσθετων πληροφοριών, συνδρομής, ή για διενέργεια πρόσθετης διερεύνησης, που ενδεχομένως αυτή επιθυμεί. Πληροφορίες μπορούν επίσης να αντληθούν από τον Οδηγό Επιχειρείν που έχει εκπονήσει το Γραφείο μας και είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα:

http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/69469.

Δείτε ΕΔΩ τους Εκτελεστικούς Κανονισμούς της Αιγυπτιακής Νομοθεσίας που διέπουν τους Διαγωνισμούς Κρατικών Προμηθειών.