Κατάργηση κράτησης 2% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ

Με την παρ. 6α του δεύτερου άρθρου του Ν. 4393/06 (ΦΕΚ 106A/6.6.2016) «Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.Α-1424 [MIOS] μεταξύ του Ομοσπονδιακού Υπουργού Άμυνας και Αθλητισμού της Δημοκρατίας της Αυστρίας, και του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου του Βελγίου…» καταργήθηκε η κράτηση του 2% επί των αμοιβών των μελετών και των επιβλέψεων δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων.

Σημειώνεται ότι με τον Ν. 4254/2014 είχε καταργηθεί από 1/1/2015 η αντίστοιχη κράτηση 1% υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ επί των πληρωμών των εργοληπτών δημοσίων έργων, γεγονός που είχε δημιουργήσει θέμα διαφορετικής μεταχείρισης εργοληπτικών και μελετητικών επιχειρήσεων, καθόσον οι δύο επιχειρηματικοί κλάδοι απολάμβαναν και απολαμβάνουν (μέχρι σήμερα τουλάχιστον) τα ίδια προνόμια από το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, με κυριότερο την παροχή εγγυήσεων για την ανάληψη και την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων.

Με τον νέο νόμο πιστεύουμε ότι θα επιλυθεί οριστικώς και το θέμα της κράτησης 1% υπέρ ΕΜΠ, καθόσον η κράτηση αυτή είναι παρακολουθηματική της καταργούμενης κράτησης υπέρ ΤΣΜΕΔΕ.

Υπενθυμίζεται ότι για τα ανωτέρω θέματα έχει ασχοληθεί και ασχολείται εντόνως ο ΣΕΓΜ και έχει προβεί σε πλήθος σχετικών παρεμβάσεων προς τα αρμόδια Υπουργεία.

Ήδη από την πρώτη ημέρα εφαρμογής του νέου νόμου παρακολουθεί τις εξελίξεις και αναμένει από τα μέλη του Συνδέσμου ενημέρωση για τυχόν προβλήματα με δημόσιες υπηρεσίες και φορείς, προκειμένου να προβεί σε σχετικές παρεμβάσεις.