Κείμενο για πιστοποίηση FIDIC conditions

5 Φεβρουαρίου 2007
Αφετηρία για διατύπωση ενός αντίστοιχου κειμένου αποτέλεσε το Ισπανικό κείμενο. Ήδη σε συνεργασία με τους κ. Καραβοκύρη και Κουρκουμέλη έχει διατυπωθεί ένα κείμενο, που όμως απαιτεί επαύξηση και βελτιώσεις, προκειμένου να αποκτήσει αναλογία με το Ισπανικό κείμενο. Ο κ. Καραβοκύρης αναλαμβάνει να συντονίσει αντίστοιχο κείμενο, όπου θα συνδράμουν όλα τα μέλη του Δ.Σ. διατυπώνοντας απόψεις.