Κλαδική μελέτη για την ενέργεια στη Βόρεια Μακεδονία

Δημοσιεύτηκε κλαδική μελέτη για τον τομέα της ενέργειας και τις ενεργειακές εξελίξεις στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.

Με τη βιώσιμη ανάπτυξη να είναι πλέον το ζητούμενο παγκοσμίως, η Κυβέρνηση έχει συμπεριλάβει δράσεις για προσέλκυση σταθερών και βιώσιμων επενδύσεων, με τις ΑΠΕ να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ενεργειακού μείγματος. Εκ των δράσεων που προγραμματίζονται καταγράφονται μεταξύ άλλων, η επέκταση του εσωτερικού δικτύου διανομής φυσικού αερίου, η συνεχιζόμενη απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και η αυξημένη περιφερειακή συνεργασία για τις διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας και φ.α., η αύξηση ισχύος της αιολικής ενέργειας, η κατασκευή νέων σταθμών παραγωγής ενέργειας από αέριο, καθώς και έργων ηλεκτροπαραγωγής από ηλιακή και θερμοηλεκτρική ενέργεια.

Μπορείτε να διαβάσετε τη μελέτη εδώ.