Κλαδικό Σεμινάριο στις 21 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες με θέμα «Παροχή νερού και διαχείριση υγρών αποβλήτων σε προγράμματα αναπτυξιακής βοήθειας Ε.Ε.»

Από: ΥΠ.ΕΞ.,Δ/νση Β8
Παρακαλούμε ανοίξτε το συνημμένο αρχείο εδώ, σχετικά με κλαδικό σεμινάριο στις Βρυξέλλες, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες. Με εκτίμηση Αρετή Σκαφιδάκη Γραμματέας ΟΕΥ Α΄ Υπουργείο Εξωτερικών Β8 Δ/νση Επιχ/κής Ανάπτυξης Τηλ. 210 368 2765 Φαξ. 210 368 2771
Με εκτίμηση

Αρετή Σκαφιδάκη 
Γραμματέας ΟΕΥ Α΄ 

Υπουργείο Εξωτερικών 
Β8 Δ/νση Επιχ/κής Ανάπτυξης 
Τηλ. 210 368 2765 
Φαξ. 210 368 2771