Κοινή Επιστολή EFCA – feaco προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Την 23η Ιουλίου η EFCA και η feaco απέστειλαν κοινή επιστολή προς την Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με προτεινόμενα μέτρα για την ενίσχυση της διαδικασίας των διαγωνισμών και της εφαρμογής των δημοσίων συμβάσεων, στον αντίκτυπο της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η άνευ προηγουμένου αυτή κρίση αφήνει σημαντικά διδάγματα, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης ενίσχυσης της οικονομικής ανάπτυξης με τη χρήση ψηφιακών μέσων. Η ψηφιακή μετάδοση είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον και παρέχει αυξανόμενη ανθεκτικότητα για μελλοντικές πανδημίες και φυσικές καταστροφές. Σε αυτό το πλαίσιο, ενθαρρύνεται η DG DEVCO να συνεχίσει τις προσπάθειές της για ψηφιοποίηση, όχι μόνο στη διαδικασία των διαγωνισμών αλλά και στην εφαρμογή των συμβάσεων.

Η αποδοχή ηλεκτρονικών εγγράφων για εκδήλωση ενδιαφέροντος και προσφορών, η ανταλλαγή σαρωμένων αντιγράφων συμβάσεων σε μορφή pdf και η αποδοχή τιμολογίων και συνοδευτικών εκθέσεων και υποστηρικτικών εγγράφων μέσω e-mail, δεν θα πρέπει να αποτελούν έκτακτα μέτρα, αλλά να παραμείνουν σε ισχύ. Επίσης, η εφαρμογή των συμβάσεων θα πρέπει να γίνει περισσότερο ψηφιακή, αποφεύγοντας περιττά ταξίδια και χρησιμοποιώντας λύσεις και πλατφόρμες τηλεδιασκέψεων για τη διεξαγωγή συναντήσεων όποτε είναι δυνατόν. Τέλος, η κατ ‘οίκον εργασία πρέπει να ενθαρρυνθεί σε μεγαλύτερο βαθμό, μαζί με νέες προσεγγίσεις διαχείρισης έργων.

Δείτε την επιστολή ΕΔΩ.