Κοινή παρέμβαση των ΣΕΓΜ, ΣΜΕΔΕΚΕΜ, ΣΜΕ για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας που αφορά τη σύνδεση των ΑΕΙ με την κοινωνία

Επιθυμώντας να συμβάλλουν στον διάλογο που αποσκοπεί στην ενίσχυση σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία, ο ΣΕΓΜ από κοινού με τον ΣΜΕΔΕΚΕΜ – Σύλλογο Μελετητών Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας και τον ΣΜΕ – Σύλλογο Μελετητών Ελλάδος, ζητούν με επιστολή τους, συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας κ. Κεραμέως, για ανοιχτή συζήτηση επί των θεμάτων που αφορούν τον κλάδο και θίγονται με το προωθούμενο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων με τίτλο: «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις».

Ειδικότερα, οι τρεις (3) φορείς ζητούν την απόσυρση των άρθρων 51 και 52 μέσω των οποίων προωθείται μια διαδικασία απευθείας ανάθεσης μελετητικών και συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σε πανεπιστημιακά εργαστήρια, οι οποίες όχι μόνο εμπίπτουν αλλά εξαντλούν το αντικείμενο της δραστηριότητας των μελών τους, κατά παρέκκλιση της υφιστάμενης κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας για την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων. Επιπρόσθετα, κατοχυρώνουν άνιση και αμφισβητούμενης συνταγματικότητας διακριτή αμοιβή των μελών ΔΕΠ που απασχολούνται στα εν λόγω εργαστήρια για την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, παρότι αυτές προβλέπεται να παρέχονται κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους ως μελών ΔΕΠ με μέσα, εξοπλισμό και προσωπικό του Πανεπιστημίου και χωρίς την ανάληψη των αναγκαίων επιχειρηματικών κινδύνων, σε αντιστάθμισμα των οποίων και μόνο θα δικαιολογείτο η πρόσληψη πρόσθετης αμοιβής τους.

Η κοινή επιστολή στάλθηκε επίσης σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στον Γ.Γ. του Πρωθυπουργού καθώς και στα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Δείτε την πλήρη επιστολή ΕΔΩ