Κοινή Σύσκεψη Δ.Σ. ΣΕΓΜ – EFCA

30 Μαρτίου 2006

Ο ΣΕΓΜ φιλοξένησε στις 30 Μαρτίου 2006 την καθιερωμένη – ετήσια εκτός Βρυξελλών, σε μια χώρα-μέλος της EFCA– σύσκεψη του Δ.Σ. της EFCA. Υπενθυμίζουμε ότι η ανάλογη προηγούμενη ήταν τον Μάρτιο του 2003.

Με την ευκαιρία αυτή το Δ.Σ. του Συνδέσμου επεδίωξε μια από κοινού σύσκεψη με τα μέλη του Δ.Σ. της EFCA. Σ’ αυτήν ο πρόεδρος του Δ.Σ. Παναγιώτης Αντωναρόπουλος, αφού παρουσίασε τον ΣΕΓΜ, τη διάρθρωσή του, τις προτεραιότητες, καθώς και την σημερινή εικόνα της αγοράς μελετών και υπηρεσιών στην Ελλάδα, έθεσε τα κυριότερα θέματα, που απασχολούν τα μέλη του ΣΕΓΜ και συγκεκριμένα:

· Η απαίτηση κριτηρίων επιλογής πολλών διαγωνισμών χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για πιστοποιημένη εμπειρία σε συμβάσεις FIDIC.
· Τα κριτήρια επιλογής-ανάθεσης.
· Οι εγγυήσεις και η επαγγελματική ασφάλιση.
· Τα επαγγελματικά προσόντα.
· Οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ