Κοπή πίτας

22 Ιανουαρίου 2007
Η προσφορά του καταστήματος Ginger έγινε αποδεκτή κι αποφασίστηκε νε πραγματοποιηθεί εκεί η εκδήλωση. Θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση προς τα μέλη με περισσότερες λεπτομέρειες μόλις οριστικοποιηθούν.