Κύριες τάσεις της αγοράς οικιστικών ακινήτων στο Βερολίνο

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Βερολίνο δημοσίευσε έκθεση με ενδιαφέροντα στοιχεία για την πορεία της αγοράς οικιστικών ακινήτων στο Βερολίνο, τα οποία παρουσιάζονται σε σχετική ανάλυση της ε/φ Handelsblatt.

Για να διαβάσετε την έκθεση παρακαλώ πατήστε εδώ.