Κώδικας Δεοντολογίας ΣΕΓΜ

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Εταιρειών-Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1981. Εκπροσωπεί ένα σημαντικό αριθμό ελληνικών εταιρειών που έχουν ως κύριο αντικείμενο ενασχόλησης την παροχή μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον προγραμματισμό, στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση τεχνικών και αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Διαρκής στόχος είναι να υποστηρίξουμε τη  βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των λειτουργιών των εταιρειών μας καθώς και της προώθησης του υγιούς ανταγωνισμού,  της επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής στον κλάδο.

Δίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξία της επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής υιοθετήσαμε και προσαρμόσαμε τον κώδικα Δεοντολογίας του European Federation of Engineering Consultancy Associations (EFCA) και προωθούμε την ένταξή του στις λειτουργίες και εργασίες των εταιρειών μελών μας.

Η προσαρμοσμένη ελληνική έκδοση του κώδικα είναι διαθέσιμη εδώ.