Λοιπά Θέματα

Ο εκπρόσωπος του ΣΕΓΜ στη ΓΕΜ κος. Αντωνίου έθεσε υπ’όψιν του Δ.Σ. το θέμα που απασχόλησε τη νεοσύστατη ΓΕΜ στις πρώτες της συνεδρίες και συγκεκριμένα το αίτημα των Γεωλόγων να μπορούν να υπογράφουν και για Γεωτεχνικές εργασίες. Το Δ.Σ., ύστερα από ενδελεχή συζήτηση, αποφάσισε να εμμείνει ο ΣΕΓΜ στην προτεραία αρνητική θέση του στο θέμα αυτό.