Μεγάλα έργα υποδομών της Ε.Ε.: ανεπαρκείς διαδικασίες προετοιμασίας και ανάθεσης;

Η νέα μελέτη με τίτλο “EU-funded large-scale infrastructure: deficient project preparation and procurement processes?”, που συνέταξε η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναδεικνύει σειρά προβληματικών ζητημάτων, μεταξύ των οποίων και η μεγάλη βαρύτητα που δίδεται στην τιμή εις βάρος της ποιότητας.

Σκοπός της μελέτης είναι η καλύτερη κατανόηση του ρυθμιστικού πλαισίου και των πρακτικών σχετικά με την προετοιμασία και τις διαδικασίες ανάθεσης μεγάλων έργων υποδομών που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δείτε την ενδιαφέρουσα αυτή μελέτη εδώ.