Μελέτες από το ΣΕΓΜ για την ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών

Το Δ.Σ. στη τελευταία συνεδρίασή του ασχολήθηκε αποκλειστικά με τη διερεύνηση των δυνατοτήτων υποστήριξης της προσπάθειας ανασυγκρότησης των πυρόπληκτων περιοχών, που ήδη ξεκίνησε η πολιτεία.

Ο ΣΕΓΜ δηλώνει ότι θα αναλάβει την “εκπόνηση ενός σχεδίου πρότυπης ανασυγκρότησης μιας γεωγραφικής ενότητας στις πληγείσες περιοχές. Το μέγεθος της γεωγραφικής ενότητας, που θα αποτελέσει την πιλοτική περιοχή, μπορεί να είναι σε επίπεδο δημοτικού διαμερίσματος έως επίπεδο Καποδιστριακού Δήμου.