Μελέτη απομάκρυνσης και διαχείρισης αμιάντου από εγκαταστάσεις των ενόπλων δυνάμεων

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση τo Σχέδιo της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Έργου με τίτλο «Μελέτη Απομάκρυνσης και Διαχείρισης Αμιάντου από Εγκαταστάσεις των Ενόπλων Δυνάμεων”, το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής (ΕΠ ΤΥΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Παραλαβή των σχετικών στοιχείων στην ιστοσελίδα της ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ (www.dideap.mil.gr)
Ανάλογη ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (www.mod.mil.gr)

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ