Μελέτη για τον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Μαρόκο

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Μαρόκο δημοσίευσε μελέτη για τον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Μαρόκο και τις ευκαιρίες που προσφέρει για τις ελληνικές επιχειρήσεις και προϊόντα, όπως έχει αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη Agora.

Μπορείτε θα βρείτε τη μελέτη εδώ