Μελέτη για τον κλάδο των δομικών υλικών στο Μαρόκο

Μπορείτε να δείτε εδώ μελέτη του Γραφείου ΟΕΥ Ραμπάτ για τον κλάδο των δομικών υλικών στο Μαρόκο και τις ευκαιρίες που προσφέρει για τις ελληνικές επιχειρήσεις και προϊόντα.

Γενικές πληροφορίες για την οικονομία του Μαρόκου και τις διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις μπορούν να αναζητηθούν στην ετήσια έκθεση του Γραφείου ΟΕΥ Ραμπάτ, η οποία έχει αναρτηθεί εδώ.