Μελέτη ΙΟΒΕ : Ο ρόλος της Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας

Δημοσιεύθηκε από το ΙΟΒΕ η μελέτη με τίτλο «Ο ρόλος της Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας» η οποία πραγματοποιήθηκε με χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΣΒΥΚ στο οποίο ο Σύνδεσμός μας αποτελεί ιδρυτικό μέλος.

Η μελέτη έχει ως αντικείμενο την ανάλυση των πιο πρόσφατων δεδομένων και εξελίξεων στη Βιομηχανία Υποδομών και Κατασκευών στην Ελλάδα, συνεκτιμώντας τις επιπτώσεις της υγειονομικής και οικονομικής κρίσης και εξετάζοντας, παράλληλα, τον ρόλο της στην αναχαίτιση της ύφεσης, τη μείωση της ανεργίας και στην ταχεία ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Στη μελέτη εξετάζεται η δυνητική συμβολή της Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών στο νέο περιβάλλον, σε συνάφεια με τις προτεραιότητες της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής και αναλύονται τα εμπόδια και οι στρεβλώσεις που ενδέχεται να την επηρεάσουν.

Απώτερος στόχος είναι ο προσδιορισμός των αναγκαίων παρεμβάσεων, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα, για την άμεση ενίσχυση της συμβολής της Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών στην ελληνική οικονομία τα επόμενα χρόνια.

Για να διαβάσετε το δελτίο τύπου πατήστε εδώ

Για να διαβάσετε ολόκληρη τη μελέτη πατήστε εδώ